Δ.Σ. 2018-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018-2019
• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Π.Ι.

Πρόεδρος
Γεώργιος Δασκαλάκης
e-mail:gdaskalakis@yahoo.com
Αντιπρόεδρος
Αντωνία Χαρίτου
e-mail:antoniacharitou@gmail.com
Γ. Γραμματέας
Ανατολίτου Φανή
e-mail:fanatolit@yahoo.gr

Ταμίας
Αντσακλής Παναγιώτης
e-mail:panosant@gmail.com

Μέλη
Σούμπαση Γρίβα Βασιλική
e-mail: soubasigriva@gmail.com
Γεωργιάδης Αρσένιος
e-mail: arsgeo1968@yahoo.gr
Ελευθεριάδης Μακάριος
e-mail: makarios@hotmail.co.uk


Επίτιμος Πρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης
e-mail:  arisants@otenet.gr 
 
   : perinatal.gr