Δ.Σ. 2020-2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2021
• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Π.Ι.

Πρόεδρος / President
Χαρίτου Αντωνία / Charitou Antonia
e-mail:
antoniacharitou@gmail.com
Αντιπρόεδρος / Vice President
Δασκαλάκης Γεώργιος / Daskalakis Georgios
e-mail:gdaskalakis@yahoo.com
Γ. Γραμματέας / G. Secretary
Ανατολίτου Φανή / Anatolitou Fani
e-mail:fanatolit@yahoo.gr

Ταμίας / Treasurer
Ελευθεριάδης Μακάριος / Eleftheriadis Makarios
e-mail: makarios@hotmail.co.uk

Μέλη / Members
Αντσακλής Παναγιώτης / Antsaklis Panagiotis
e-mail:panosant@gmail.com
Μουτάφη Αθηνά / Moutafi Athina
e-mail:athinamoutafi@gmail.com
Πετρόπουλος Παναγιώτης / Petropoulos Panagiotis
e-mail:petropoulospeds@gmail.com

Επίτιμος Πρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης
e-mail:  arisants@otenet.gr 
 
   : perinatal.gr