Δ.Σ. 2016-2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2017
• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Π.Ι.

Πρόεδρος
Βασιλική Σούμπαση - Γριβα
e-mail:soubasi@med.auth.gr
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Σηφάκης
e-mail:stavros.sifakis@yahoo.com
Γ. Γραμματέας
Γεώργιος Δασκαλάκης
e-mail: gdaskalakis@yahoo.com

Ταμίας
Γαβρίλη Σταυρούλα
e-mail:vpgavrili@gmail.com

Μέλη
Αναστασία Κωνσταντινίδου
e-mail: ankon@med.uoa.gr
Ευστράτιος Ασημακόπουλος
e-mail: assimakopoulose@gmail.com
Αντωνία Χαρίτου
e-mail: antoniacharitou@gmail.com


Επίτιμος Πρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης
e-mail:  arisants@otenet.gr 
 
   : perinatal.gr